Dětský sportovní kokteil 2014

08.09.2014 12:02

 

Kyjovští modeláři Karel Sladký, Jaroslav Hamala a Petr Křivák se zúčastnili Kyjovského sportovního koktejlu. Cílem této akce byla propagace leteckého modelářství v Kyjově a nábor nových členů do kroužku mladých leteckých modelářů. Pro zájemce máme dílnu, kde se děti pod vedením instruktora učí stavět modely letadel. Na letišti Aeroklubu Kyjov máme modelářskou letovou plochu. Tady probíhá výuka v létání s modely. Klub má cvičné modely s vysílačema, které slouží k učení létání žák- instruktor.

Pokud budou mít děti zájem o modelaření, můžete kontaktovat přes e-mail robert.ondrisek@seznam.cz nebo

telefon 602 366 412

Ideální věk pro začátek modelaření je 11 let. Dáme vědět, kdy bude první schůzka. Asi někdy kolem začátku října.

Robert Ondříšek