ESCG 2015

01.01.2015 19:36

LMK Kyjov bude pořádat Mistrovství Evropy v kategorii EPA Combat WWI a WWII, ve zkratce ESCG 2015.


 

Úvod

Organizační tým ESCG 2015 (European Small Combat Games) zve všechny piloty aircombatu EPA/ESA a jejich týmy do České Republiky na historicky první evropský šampionát v soubojích s malými kombatovými modely. Pro uspořádání soutěže máme k dispozici kvalitní zázemí Letecko-modelářského klubu Kyjov a tak nejsou žádná omezení v počtu účastníků. Pro hladký průběh celé akce předpokládáme vstřícný přístup všech zúčastněných.

Pořadatelem šampionátu ESCG 2015 (European Small Combat Games) je Letecko-modelářský klub Kyjov a EPA Česká Republika.

 

Organizace

Pořadatel:                                          Letecko-modelářský klub Kyjov a EPA Česká Republika

 

Místo:                                                 letiště aeroklubu Kyjov

Ředitel soutěže:                                 Robert Ondříšek

Pomocníci ředitele (organizace soutěžních letů:

                                                           Zbyněk Majer, Helmut Herman

Mezinárodní kontakt:                        Petr Brhel, Pavel Dvořák

Technický komisař (kontrola modelů):

                                                           Pavel Petrášek, Pavel Dvořák

Mezinárodní jury:                              bude vybrána z účastníků v počtu tří členů (1x ČR, 2x zahraniční piloti)

Ubytování na letišti:                           bude určena kontaktní osoba

Stravování:                                         bude určena kontaktní osoba

 

Žádáme všechny týmy (státy), aby si přivezli svoji vlajku a svoji hymnu zaslali ve formátu MP3 na email ředitele soutěže spolu s odesláním přihlašovacího formuláře. Vlajky lze využít při zahajovacím a závěrečném ceremoniálu. Hymna bude použita při vyhlašování výsledků.

Každý národ si zvolí svého vedoucího týmu. Vedoucí týmu může být zvolen do mezinárodní jury.

 

 

 

Registrace pilotů

Doba registrace je od 15. května 2015 do 1. srpna 2015. Přihlášky zaslané po tomto termínu nebudou přijaty.

Proces přihlášení:

Po odeslání přihlášky (registračního formuláře) a zaplacení startovného na účet ESCG2015 bude jméno přihlášeného zaregistrováno a zveřejněno na webových stránkách šampionátu.

Bankovní údaje:

Pro zaslání registračního poplatku bude zřízen bankovní účet.

 

Při platbě je důležité uvést jméno účastníka. Zaplacené startovné je nevratné. Přesnost údajů v registračním formuláři a souhlas se striktním dodržováním pravidel potvrdí soutěžící před zahájením akce vlastnoručním podpisem.

 

Platby, poplatky

Pro finanční zabezpečení akce, musí být registrační poplatky zaplaceny předem.

Startovné pro soutěžící v soubojích WW1 činí 8€ (200Kč)

Startovné pro soutěžící v soubojích WW2 činí 26€ (700Kč)

Součástí startovného jsou:

 • náklady na základní údržbu a organizaci
 • tričko s motivem ESCG 2015 1ks (pouze pro soutěžící WW-2)
 • náklady na poháry a diplomy
 • ostatní náklady na stuhy, tisk, pomocníky apod.

Registrační poplatek je nevratný. Poplatek nezahrnuje případné bankovní poplatky na straně banky soutěžícího.

 

Ubytování

Ubytování soutěžících a jejich rodin je možné přímo na letišti Aeroklubu Kyjov ve vlastních stanech a karavanech. K dispozici budou přípojky na elektrickou síť 230V, sprchy, sociální zařízení. Cena ubytování na letišti 300Kč (11€) na celou dobu trvání šampionátu.

 

Ubytování v blízkosti letiště (soutěžící si zajišťuje sám):

 

 

 

Stravování

Stravování si soutěžící zajišťují sami. V případě zájmu je možné objednat si oběd, který bude každý den dovezen na letiště. Cena jednoho obědu 2.70€ (70Kč). Počet obědů soutěžící nahlásí a zaplatí před zahájením akce. Výdej obědů bude probíhat v party stanu u letové plochy. Stan bude k dispozici také pro večerní posezení.

 

Zázemí soutěže

Soutěž bude probíhat na klubovém letišti aeroklubu Kyjov. Během akce může na ploše probíhat aeroklubový provoz, který musí soutěžící a ostatní zúčastnění respektovat. Plocha pro kempování je situována mezi letovou plochou a budovou zázemí se sprchami a toaletami.

Pro společná setkání a posezení bude k dispozici party stan umístěný u plochy pro kempování.

Podrobnější popis rozmístění jednotlivých ploch bude zpracován před uzávěrkou přihlášek.

Organizátor nezodpovídá za osobní bezpečnost soutěžících a ostatních zúčastněných.

 

Časový harmonogram

19.8. – 23.8. 2015 - oficiální termín konání soutěže

Úterý 18.8.      příjezd soutěžících, ubytování, tréninkové lety, registrace pilotů (přejímka modelů)

Středa 19.8.    9:00 až 13:00              registrace pilotů (přejímka modelů)

                        13:00                          zahajovací ceremoniál

                                   14:00 až 17:00            soutěžní lety WW2, WW1

Čtvrtek 20.8.   9:30 až 17:00              soutěžní lety WW2, WW1

Pátek 21.8.      9:30 až 17:00              soutěžní lety WW2, WW1

Sobota 22.8.    9:30 až 17:00              soutěžní lety – semifinálové a finálové lety WW2, WW1

                                                                       závěrečný ceremoniál s vyhlášením výsledků

Neděle 23.8.                                                  odjezd účastníků, rezervní den

Časový harmonogram může být upraven s ohledem na počasí a počet soutěžících.

 

Přejímka modelů

Před zahájením soutěže nebude probíhat podrobná kontrola modelů. Soutěžící si mohou dle vlastního uvážení svůj model nechat organizátorem nezávazně zkontrolovat, aby měli jistotu, že vyhovuje pravidlům. Každý model může být v průběhu soutěže, před a nebo po dokončení soutěžního letu, zkontrolován technickým komisařem. Podnět ke kontrole modelu může vzejít od ostatních soutěžících. Takový podnět není považován za protest. Pokud nebude model odpovídat platným pravidlům nebudou soutěžícímu body z daného letu započítány a model bude technickým komisařem viditelně označen. Soutěžící může s označeným modelem absolvovat soutěžní lety (vyjma semifinálových a finálového), ale za tyto soutěžní lety nezíská žádné body.

V případě pochybností o vzhledu modelu musí soutěžící předložit 3-pohledový výkres pro posouzení shody modelu s reálnou předlohou.

 

Kontrolované parametry modelu:

 • Rozpětí křídla, hloubka křídla u kořene a na konci křídla.
 • Délka, šířka a výška trupu (pozor na dodržení průřezu trupu s ohledem nutnost dodržet proporce a na povolené rozměrové odchylky).
 • Hmotnost (dle pravidel).
 • Maximální kapacita pohonné baterie. Technický komisař zkontroluje skutečnou kapacitu baterie (proces vybít – nabít). V případě zjištění kapacity přesahující povolenou hodnotu o více jak 4% bude soutěžící ze soutěže vyloučen.

 

Zařízení pro zachytávání stuh:

 • WW2 – povolena, dle pravidel
 • WW1 – zakázána, viz pravidla

 

Zbarvení, výsostné znaky:

 • Vzhled modelu musí odpovídat reálné předloze.
 • Drobné odchylky v barevných odstínech jsou tolerovány.
 • Model musí být opatřen výsostnými znaky.
 • Provedení drobné grafiky a nápisů, např. jméno pilota a číslo modelu, které nebyly na reálné předloze, je povoleno.
 • Model musí mít zřetelně barevně provedenou kabinu, nebo může být kabina průhledná.
 • S ohledem na negativní postoj některých národů k symbolům nacismu doporučujeme tyto symboly na modelech nepoužívat.

 

Soutěžní kategorie

Bude se létat v kategoriích EPA/ESA WW2 a WW1. Hodnoceno bude individuální umístění soutěžících a umístění týmů dle národů. V soutěži týmů budou započítány výsledky nejlepších šesti pilotů. Pro soutěžící do 17 let věku bude sestaveno další samostatné pořadí včetně vyhodnocení.

 

Pravidla

Při pořádání šampionátu budou použita pravidla EPA ČR v aktuálním znění. Pravidla budou k dispozici při zahájení procesu registrace.

Hlavní body:

 • Předloha modelu z období dle pravidel.
 • Rozměry modelu dle pravidel.
 • Pohon baterií LiPol/LiIon max. 3S1350mAh (12,6V). V případě použití jiného pohonného zdroje bude možnost jeho použití konzultována s pořadatelem před zahájením šampionátu.
 • Doba soutěžního letu 7 minut.
 • Hlavní díly modelu (trup, křídlo) musí být vyrobeny z pěnového materiálu (polystyrén, polypropylén apod.)
 • Model musí vypadat jako předloha s rozměrovou odchylkou max. 2cm (WW2) nebo 1cm (WW1). Model se musí proporčně shodovat s předlohou. Nelze např. neproporčně zúžit či snížit trup.
 • Barvy na modelu musí být podobné jako na předloze. Drobné odchylky v odstínech barev a jejich rozmístění jsou tolerovány. Model může být opatřen drobnými identifikačními znaky pilota – jméno, číslo modelu apod.
 • Plošné potahování a tmelení povrchu modelu není povoleno.
 • Náběžné hrany modelů WW2 mohou být vyztuženy přelepením jednou vrstvou skelné pásky šířky max. 25mm. Náběžné hrany křídel modelů WW1 musí být hladké, bez prohlubní a výstupků a musí být přelepeny tenkou papírovou nebo textilní páskou.
 • Zařízení pro zachytávání stuh jsou povolena pouze u modelů WW2 a mohou být ze smirkového papíru/plátna hrubosti max. 80. Na modelu mohou být umístěna pouze na náběžných hranách a to v pruhu šířky max. 6mm. Na každé náběžné hraně může být pouze jeden pruh smirkového papíru/plátna. Jsou zakázány zachytávače stuh přesahující obrys náběžné hrany. Jako zachytávače stuh jsou zakázány ostré předměty (dráty, plechy, žiletky apod.). 
 • V průběhu soutěžního letu si pilot, nebo jeho pomocník, může dojít pro svůj model kamkoli do letového prostoru. Zdržovat se v letovém prostoru lze jen po nezbytně nutnou dobu (sebrat model ze země a vrátit se na pilotní linii), není dovoleno v průběhu soutěžního letu hledat jednotlivé části havarovaného modelu. Hrozí nebezpečí střetu s létajícími modely.
 • Sek při killu neplatí. Za kill je považováno takové poškození a pád modelu kdy jej soutěžící nedokáže řídit. Ztráta vrtule při srážce není považována za kill.
 • Uznání seku do vrtule je vždy na kvalifikovaném posouzení rozhodčím. Rozhodčí může po pilotovi požadovat prokázání získání seku do vrtule, např. přistáním modelu a následnou vizuální kontrolou.
 • Po skončení soutěžního letu rozhodčí doprovází pilota k místu přistání a provádí kontrolu modelu dříve, než se modelu soutěžící dotkne. Při nesplnění této podmínky nebudou jakékoli nároky soutěžícího uznány (sek ve vrtuli, uhájení celé stuhy).
 • Další podrobnosti dle pravidel WW2 a WW1

 

Bezpečnostní opatření

Pilot je odpovědný za všechny škody na zdraví i majetku, které způsobí a musí mít platné pojištění pro případ způsobení škod.

Pilotovi, který bude pod vlivem alkoholu, návykových látek nebo léků způsobujících snížení schopnosti vnímání bude start zakázán.

Při překročení pilotní linie musí mít pilot nebo jeho pomocník (ten, kdo linii překročí) na hlavě ochrannou přilbu. Porušení tohoto nařízení bude penalizováno ztrátou všech bodů získaných v soutěžním letu, při kterém pilot nebo jeho pomocník pilotní linii bez přilby překročil.

Model musí být v takovém technickém stavu, aby jej mohl pilot bezpečně řídit.

Stav modelu i pilota může být kdykoli kontrolován ředitelem soutěže. V případě závažného porušení podmínek bezpečného létání má ředitel soutěže právo pilotovi zakázat let.

 

Pojištění

Pro účast v soutěži musí mít všichni soutěžící zajištěno pojištění kryjící škody na zdraví a na majetku soutěžícím způsobené. Bude projednáno, zda bude muset mít každý soutěžící svoje vlastní pojištění nebo se podaří zajistit hromadné pojištění na celou akci.

 

Organizace závodů

Soutěž WW2: Soutěžního letu se účastní maximálně 7 pilotů. Soutěž je plánována na 5-7 základních kol + 2 semifinálové lety pro nejlepších 14 pilotů po základní části + finálový let pro nejlepších 7 pilotů ze semifinále.

Soutěž WW1: Soutěžního letu se účastní maximálně 5 pilotů. Soutěž je plánována na 3-5 základních kol + 2 semifinálové lety pro nejlepších 10 pilotů po základní části + finálový let pro nejlepších 5 pilotů ze semifinále. Pro soutěžní lety budou připraveny také pozemní cíle.

 

Rozhodčí si dělají soutěžící navzájem. Doporučuje se, aby pilot a rozhodčí nebyli ze stejného týmu/země. Rozhodčího na safety line zajišťuje pořadatel.

 

Rozpis pilotů a rozhodčích do jednotlivých soutěžních letů bude zpracován předem a vyvěšen, zařazení pilotů a rozhodčích do jednotlivých soutěžních letů bude oznámeno audio zařízením. V průběhu soutěže budou zveřejňovány průběžné výsledky.

 

Počet soutěžních letů může být upraven zejména s ohledem na počasí a počet soutěžících.

Pro opravy modelů bude k dispozici malá dílna.

 

Ředitel soutěže koordinuje organizaci soutěže. Jeho pokyny jsou závazné a soutěžící i ostatní účastníci soutěže se jimi musí řídit.

 

Protest: Protest podává vedoucí týmu a musí být podán neprodleně po události, která k podání protestu vedla. Poplatek za podání protestu činí 20€ (500Kč). V případě uznání protestu se poplatek vrací, v opačném případě propadá organizátorovi. O řešení protestu rozhoduje tříčlenná jury viz odstavec Organizace.

 

Soutěžní lety budou probíhat po dobu šampionátu v době od 9:30 do 17:00 hodin. Dle počasí a počtu závodníků lze po dohodě s vedoucími týmů dobu létání upravit. V době mimo konání soutěžních letů je letová plocha k dispozici pro tréninkové a volné létání.

 

Po celou dobu šampionátu bude respektována SAFETY LINE! Pilot je za přelet safety line penalizován i v případě kdy neletí soutěžně!

 

Všichni účastníci šampionátu se budou slušně chovat ke svému okolí, k majetku LMK Kyjov, Aeroklubu Kyjov a k životnímu prostředí. Nerespektování základních pravidel slušného chování může být důvodem pro vyloučení ze soutěže.

 

Kontaktní informace

Pořadatel:                              Letecko-modelářský klub Kyjov https://www.lmkkyjov.cz/

Ředitel soutěže:                     Robert Ondříšek robert.ondrisek@seznam.cz

Mezinárodní kontakt :            Petr Brhel petr.brhel@sychrovmail.cz

Pavel Dvořák prostor@worldmail.cz

Letiště:                                   Letiště Aeroklubu Kyjov, Česká Republika                                                                GPS 48.9827328N, 17.1273828E

                                                Poloha letiště.

Webové stránky:                    www.escg2015.com

 

 

Toto je pracovní verze propozic a pořadatel si vyhrazuje právo na provedení změn, nejpozději však do zahájení procesu registrace.

 

Zpracoval Robert Ondříšek a Pavel Dvořák

28.12. 2014