Emil Nečesánek

Člen Klubu.

E-mail: necesanek@nastrojecz.cz