Kam všude jsme dostali naše křídla

21.05.2012 23:45

1.7.2010   EPA Combat-Klepec Brno,aneb jak se bojovalo na Sahaře (novinka)

10.6.2012 EPA Combat-Bitva o Pivovar

 27.5.2012 EPA Combat-Bitva pod Chlumem

Moje první závody EPA Combat

Naše první závody F3F

Máme v klubu Mistra republiky